Η Επιστήμη των Δεδομένων έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πεδίο που έχει ως αντικείμενο στην κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και την καθοδήγηση στη λήψη αποφάσεων μέσω της ανάλυσης δεδομένων.

Αυτό το μάθημα θα σας καθοδηγήσει στα πιο συχνά θέματα επί της στατιστικής καθώς χρησιμοποιούμε την R. Γιατί την R? Γιατί έχει το πλεονέκτημα αρχικά ότι είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, και δεύτερον γιατί είναι απίστευτα ευέλικτη.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, δεν νοείται οργανισμός ο οποίος να μην έχει μια τουλάχιστον Βάση Δεδομένων. Δεδομένου αυτού, κρίνεται αναγκαία η κατανόηση και εκμάθηση των αντίστοιχων βασικών εννοιών.

Οι Αποθήκες Δεδομένων είναι όχι μόνο ο πιο σύγχρονος αλλά και ο πιο αποδοτικός τρόπος καταχώρησης δεδομένων αλλά και εξόρυξης χρήσιμης γνώσης και χρησιμοποιείται ευρέως στις επιχειρήσεις.

Το SPSS  είναι ένα πακέτο που χρησιμοποιείται τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο και το γραφικό του περιβάλλον είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης να το χρησιμοποιήσει.

Το Lean Six Sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας και εταιρικής διοίκησης, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κόστους.

Ένα δυνατό εργαλείο όπως η Python χρησιμοποιείται ευρέως σε επιχειρήσεις για την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων.

Η Python είναι μια ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκταση σε νέα αλλά και υπάρχοντα μεγάλα προγράμματα διαφόρων εφαρμογών.

Τα Big Data αποτελούν την πιο σημαντική ίσως εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύουμε δεδομένα αλλά και εξάγουμε πολύτιμη γνώση, επομένως κρίνονται όλο και πιο απαραίτητα στους σύγχρονους οργανισμούς.