Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Υπεύθυνη Μαθήματος : Ευφροσύνη Αλεβιζοπούλου, Phd

 

Στόχος Μαθήματος
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους υποψήφιους φοιτητές της Οικονομικής Κατεύθυνσης (5ο πεδίο) που θα εξεταστούν στις πανελλήνιες εξετάσεις στο μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας». Η προετοιμασία αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων με τις απαντήσεις τους, καθώς και λυμένων ασκήσεων και παραδειγμάτων,  καθώς και την συνεχή επαφή με την εισηγήτρια για το υπό εξέταση αντικείμενο.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, λυμένες ασκήσεις, καθώς και διαγωνίσματα κατά το πρότυπο των Πανελληνίων εξετάσεων, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης. Η εισηγήτρια του μαθήματος θα είναι διαθέσιμη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε ερώτηση και απορία.

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Μαθήματος

Ο πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους υποψήφιους της  οικονομικής κατεύθυνσης να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν πλήρως τις αρχές της οικονομικής θεωρίας με στόχο την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας στις πανελλήνιες εξετάσεις. Παρέχει την δυνατότητα της υψηλού επιπέδου προετοιμασίας σε υποψηφίους οι οποίοι αδυνατούν  να παρακολουθήσουν κάποιο φροντιστήριο για οικονομικούς λόγους ή λόγω αποστάσεως, αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν να λάβουν μια υποστηρικτική βοήθεια και εξάσκηση παράλληλα με το σχολείο και το φροντιστήριο τους.

Διάρκεια : 3 μήνες

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 150 100 150
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 150 (80+70)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 100 (50+50)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 150 (80+70)