Δίκτυα Διανομής

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με την λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων συστημάτων Διανομής εμπορευμάτων.

Η Φυσική Διανομή, περιλαμβάνει, όλες τις δραστηριότητες που συμμετέχουν στην μετακίνηση πρώτων υλών και ετοίμων εμπορευμάτων, τόσο από τον προμηθευτή προς την αρχή της παραγωγικής διαδικασίας, όσο και από το τέλος της διαδικασίας παραγωγής ή την αποθήκη ετοίμων, προς τον τελικό καταναλωτή.

Ο στόχος της διαχείρισης της Διανομής είναι να σχεδιάσει και να λειτουργήσει ένα Δίκτυο Διανομής, που επιτυγχάνει το απαιτούμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και το κάνει με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Η σωστή χρήση των μεταφορικών μέσων, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται τα ισχύοντα στην δομή των Δικτύων Διανομής.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

· Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών των σύγχρονων Δικτύων Διανομής.

· Η κατανόηση των λειτουργιών του τμήματος Διανομής μιας επιχείρησης.

· Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας της Φυσικής Διανομής.

· Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση και διοίκηση των μέσων και προσωπικού, ενός Τμήματος Διανομής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

· Ρόλος και σύνθεση ενός Δικτύου Διανομής.

· Σχέση του Marketing με το Δίκτυο Διανομής.

· Η Φυσική Διανομή ως μέρος των Lοgistics.

· Κόστος της φυσικής Διανομής.

· Βασικά προβλήματα της φυσικής Διανομής.

· Η συσκευασία και η Διανομής.

· Δίκτυα Διανομής Ενέργειας & Πληροφορίας.

· Συνοδευτικά έγγραφα και έντυπα.

· Η φυσική Διανομή και διεθνείς μεταφορές.

· Λειτουργία του τμήματος Διανομής.

· Συστήματα μεταφορών.

· Μισθωμένα ή Ιδιόκτητα οχήματα.

· Προγραμματισμός δρομολογίων.

· Η πληροφορική και η Διανομή.

· Ηλεκτρονική παραγγελιοληψίας.

· Ποιότητα υπηρεσιών στον τομέα των Διανομών.

· Τα Δίκτυα Διανομής στο μέλλον.

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

– Οπτικό ακουστικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει διαφάνειες, με σχόλιο του εισηγητή (ppt).

– Σημειώσεις, Άρθρα.

– Ε- book.

– Σύντομα video παρουσίασης και την εξήγησης κάποιων εννοιών.

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες, περίπου 30-36 ώρες ενεργός χρόνος σπουδών, ανάλογα με την προηγούμενη γνώση. Σε κάθε εβδομάδα γίνεται παρουσίαση μίας ενότητας που περιγράφεται, στο αναλυτικό αντικείμενο του μαθήματος.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, λειτουργίας και παρακολούθησης ενός Δικτύου Διανομής.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις, έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης Φυσικής Διανομής.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται σε Τμήματα Διανομής, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των Δικτύων Διανομής και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία του Δικτύου Διανομής μιας επιχείρησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμο, οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση, των βασικών αρχών των Logistics ή μια μικρή επαγγελματική εμπειρία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)