Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών - Επενδυτικών Σχεδίων - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του εξ’αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά την τεχνική της σύνταξης – εκπόνησης Οικονοµοτεχνικών Μελετών καθώς και την χρηµατοδότηση – αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όπως αυτή προβλέπεται στην πράξη  από τους αναπτυξιακούς νόµους (Ν.2601/98, Ν.3299/2004, Ν.3908/11) καθώς και από τον νέο αναπτυξιακό Ν.4399/16.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

  • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
  • Μελετητές,συμβούλους επενδύσεων-τραπεζών-επιχειρήσεων,υπαλλήλους οργανισμών και οποιονδήποτε αναπτύσει επιχειρηματική δράση.
  • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας.Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 3 μήνες. Η ύλη του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

Διδακτική Ενότητα 1:Σχέδιο Επένδυσης

Διδακτική Ενότητα 2:Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Διδακτική Ενότητα 3:Χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων

Διδακτική Ενότητα 4:Χρηματοπιστωτικά Εργαλεία Τόνωσης της Ρευστότητας των Επιχειρήσεων

Διδακτική Ενότητα 5:Οδηγίες για την Υλοποίηση Εγκεκριμένων Επενδυτικών Σχεδίων

Διδακτική Ενότητα 6:Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 (Σκοπός, Παρεχόμενες Ενισχύσεις, Καινοτομίες, Διαδικασίες Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων)

Διδακτική Ενότητα 7: Κίνητρα που Παρέχονται Μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020

Διδακτική Ενότητα 8: Μελέτες στον Τομέα των Επενδύσεων

Διδακτική Ενότητα 9: Μεθοδολογία Σύνταξης Οικονομοτεχνικών Μελετών

Διδακτική Ενότητα 10:Προοπτικές Κερδοφόρας Δραστηριότητας-Βιοσιμότητας Μονάδας

Διδακτική Ενότητα 11:Παραδέιγματα Υπολογισμού Κυριότερων Δαπανών

Διδακτική Ενότητα 12:Παραδείγματα Εκπόνησης Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης  όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με ιδιαίτερη έμφαση στην επεξεργασία των παραγωγικών Επενδυτικών Σχεδίων που απευθύνονται στους αναπτυξιακούς νόμους καθώς και  σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται με βάσει τις προδιαγραφές του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε. Σ. Π. Α.).

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, πρακτικών, ασκήσεων και δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό, αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν:

  • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής τμημάτων Λογιστικής&Χρηματοοικονομικής , Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Επιστημών.
  • απόφοιτοι ΙΕΚ και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης.
More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)