Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Χατζοπούλου Αργυρώ, Χημικός, Lead Auditor, Συνεργάτης TUV ACADEMY

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών σύμφωνα με πρότυπα ISO 17021, ISO 19011 και ISO 27006. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), αλλά και σε όσους γενικότερα  επιθυμούν να γνωρίσουν τι περιλαμβάνει η Επιθεώρηση ενός τέτοιου Συστήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές, τα βήματα, η μεθοδολογία και οι τεχνικές μιας Επιθεώρησης τρίτου μέρους.

Επίσης, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου (παράγραφοι 1-8 και Παράρτημα Α) καθώς και μια ενδεικτική μεθοδολογία για την ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων.

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος αναλύονται όλες οι απαιτήσεις και προσεγγίσεις που καλύπτονται από το ISO 27006 (επιθεώρηση Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•       Αρχεία Παρουσίασης

•       Ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ασκήσεων και  των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με πιστοποίηση TÜV ACADEMY και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ δίδεται, σε όσους το επιθυμούν, δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγματική επιθεώρηση.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 540 430 480
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 540 (240+200+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 430 (200+130+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 480 (200+180+100)