Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Χατζοπούλου Αργυρώ, Χημικός, Lead Auditor, Συνεργάτης TUV ACADEMY

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροί τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση Επικεφαλής Επιθεωρητών σύμφωνα με πρότυπα ISO 17021 και ISO 19011. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) αλλά και σε όσους γενικότερα επιθυμούν να γνωρίσουν τι περιλαμβάνει η Επιθεώρηση ενός τέτοιου Συστήματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές της επιθεώρησης, τα βήματα μιας επιθεώρησης τρίτου μέρους, η μεθοδολογία και οι τεχνικές της επιθεώρησης αυτού του είδους.

Επίσης, παρουσιάζονται οι απαιτήσεις του προτύπου, καθώς και μια ενδεικτική μεθοδολογία για την αποτίμηση επιχειρησιακών επιπτώσεων (Business Impact Analysis).

Το ISO 22301 είναι το πλέον αναγνωρισμένο στην Ευρώπη πιστοποιήσιμο πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας και αποτελεί τον απόγονο του βρετανικού BS 25999.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

•       Αρχεία Παρουσίασης

•       Ασκήσεις

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ασκήσεων και  των εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επικεφαλής Επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας με πιστοποίηση TÜV ACADEMY και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ενώ δίδεται, σε όσους το επιθυμούν, δυνατότητα συμμετοχής σε μια πραγματική επιθεώρηση.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου προαπαιτείται πρότερη εξοικείωση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 540 430 480
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 540 (240+200+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 430 (200+130+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 480 (200+180+100)