Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Αγαπητού Μαρία, Συνεργάστης TUV ACADEMY

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αντικειμενικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με μία γενική κατανόηση των παρακάτω σημείων:

  • Πώς  να   επιθεωρούν   ή  να   αξιολογούν  την  αποτελεσματικότητα  ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ).
  • Μία     εκτεταμένη     κατανόηση    των     εφαρμοζόμενων    περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, της νομοθεσίας και των κανονισμών.
  • Ο    ρόλος    των    Επιθεωρητών    ΣΠΔ    και    τα    αποδεκτά    προσόντα    για πιστοποίηση 3ου μέρους και συναφών επιπέδων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Η εφαρμοζόμενη μέθοδος κατάρτισης έχει σκοπό να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να επιτύχουν μαθησιακά αποτελέσματα. Στο τέλος του σεμιναρίου θα αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν πράγματα που μπορεί να μην ήταν σε θέση να κάνουν πριν από αυτό. Τα μαθήματα ακολουθούν μια σαφή δομή που ενσωματώνει τις αρχές της αμφίδρομης συμμετοχής και της μάθησης μέσω της πράξης. Ο σχεδιασμός τους στοχεύει να κρατήσει τους συμμετέχοντες σε συνεχή εγρήγορση – εργασία από την στιγμή της έναρξης έως τη λήξη.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενο για να μπορεί να αναγνωριστεί ένα άτομο ως επιθεωρητής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 14001:2015. Είναι μια από τις απαιτήσεις. Οι υπόλοιπες αφορούν στοιχεία ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση γραπτών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Auditor / Lead Auditor με πιστοποίηση TUV ACADEMY (Αρ. αναγνώρισης EL.14.5.1), ενώ δίνεται σε όσους το επιθυμούν δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικές επιθεωρήσεις.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προαπαιτείται     πρότερη     εξοικείωση     με     τις     απαιτήσεις     του     προτύπου. Προσφέρεται εγχειρίδιο εκμάθησης , σε όσους δεν κατέχουν πρότερη εξοικείωση.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 540 430 480
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 540 (240+200+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 430 (200+130+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 480 (200+180+100)