Γραμματειακή Υποστήριξη στη Γαλλική Γλώσσα - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Καθηγήτρια Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του ενδιαφερόμενου με τον επαγγελματικό χώρο του γραφείου και η βελτίωση της χρήσης της γαλλικής γλώσσας μέσα από την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και την χρήση κατάλληλης ορολογίας.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

1. Τηλεφωνική υποστήριξη.

2. Οργάνωση γραφείου.

3. Οργάνωση συναντήσεων (meetings).

4. Χρήση Η/Υ – Σύνταξη e-mail, και εν γένει, εμπορικής αλληλογραφίας με την χρήση

κατάλληλου λεξιλογίου και ορθών όρων.

5. Διαχείριση πελατολογίου και συνεργατών.

6. Οργάνωση επιχειρηματικών ταξιδιών.

Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικό πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό, καθώς και προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

2 μήνες

 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των εκπαιδευομένων με τις κατάλληλες γνώσεις γραμματειακής υποστήριξης και επικοινωνίας για επιχειρήσεις με εμπορική και οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή δραστηριότητα σε γαλλόφωνες χώρες του εξωτερικού.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικής γλώσσας ενός έτους, τουλάχιστον.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 180 120 150
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 180 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 120 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 150 (εφάπαξ)