Η Δομή και Λειτουργία των Χρηματιστηριακών Αγορών

Διδάσκων: Νικήτας Πιττής, Καθηγητής Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος:
Η ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επενδυτές καταλήγουν στις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις; Πώς οι επενδυτές εντοπίζουν και αξιολογούν τα ρίσκα που επικρέμονται των αγορών σε κάθε χρονική στιγμή; Ποιος είναι ο ρόλος των αναπτυξιακών προοπτικών μιάς οικονομίας και ποιος ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής;

Αντικείμενο- Παραδοτέο Υλικό:
Εβδομαδιαίες γραπτές παραδόσεις από τον διδάσκοντα. Αναφορές σε ιστοσελίδες που αναλύουν τις αγορές όπως Bloomberg και Reuters. Ανάπτυξη θεμάτων από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία.

Διάρκεια: 3 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής Μαθήματος:
Η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι αγορές. Η παραγωγή στελεχών επαρκώς καταρτισμένων για να επανδρώσουν Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)