Εισαγωγή στα Big Data - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Υπεύθυνη Σεμιναρίου: Τσιάκαλου Αικατερίνη, Μηχ/κος Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Στόχος Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη θεωρία των Big Data. Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να κατανοήσει την έννοια των Big Data και να έρθει σε επαφή με το πως χρησιμοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο. Τι είναι Big Data? Πως μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία επιχείρηση? Είναι τα Big Data το νέο μεγάλο trend στις σύγχρονες επιχειρήσεις? 

Πληροφορίες για Σεμινάριο

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος αλλά και στο τέλος αυτού, θα έχετε κατανοήσει τη φιλοσοφία των Big Data και ποιες θα μπορούν να είναι οι πρακτικές εφαρμογής τους στις σύγχρονες επιχειρήσεις. 

 

Εβδομάδα 1η: Εισαγωγή στα Big Data

 1. Κατανοώντας τις βασικές αρχές των Big Data
 2. Εξετάζοντας τους τύπους δεδομένων των Big Data
 3. Το παλιό συναντά το νέο: Κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα

 

Εβδομάδα 2η: Η τεχνολογική βάση των Big Data

 1. Κατανοώντας τα βασικά τεχνολογικά στοιχεία των Big Data
 2. Εικονική παρουσίαση και πως υποστηρίζει τα υπολ/κα συστήματα
 3. Εξετάζοντας το Cloud και τα Βig Data

 

Εβδομάδα 3η: Διαχείριση των Big Data

 1. Επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων
 2. Εξερευνώντας τον κόσμο του Hadoop
 3. Οι αρχές του Hadoop και το οικοσύστημά του
 4. Αποθήκες δεδομένων για Big Data

 

Εβδομάδα 4η: Analytics και Big Data

 1. Καθορίζοντας τα Big Data Analytics
 2. Κατανοώντας τα Text Analytics σε Big Data
 3. Προσαρμοσμένες προσεγγίσεις σχετικά με Big Data Analytics

 

Εβδομάδα 5η: Yλοποίηση Big Data

 1. Συνδέοντας πηγές δεδομένων
 2. Κατανοώντας το Real-time data streaming και την επεξεργασία πολύπλοκων event
 3. Τα Big Data σε μια επιχείρηση
 4. Ασφάλεια σε συστήματα Big Data

 

Εβδομάδα 6η: Εφαρμογή συστημάτων Big Data στον πραγματικό κόσμο

 1. Η σημασία των Biga Data στον πραγματικό κόσμο
 2. Αναλύοντας δεδομένα σε κίνηση: Μια άποψη του πραγματικού κόσμου
 3. Βελτιώνοντας τις επιχειρήσεις με τη χρήση των Big Data

 

Εβδομάδα 7η: Βέλτιστες πρακτικές

 1. Οι δέκα καλύτερες πρακτικές Big Data
 2. Oι δέκα καλύτερες πηγές Big Data
 3. Τι να κάνεις και τι όχι αναφορικά με τα Big Data

 

Απαιτήσεις για το Σεμινάριο

Το συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι όσοι έχουν βασικές γνώσεις πληροφορικής και βάσεων δεδομένων. 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 180 120 150
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 180 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 120 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 150 (εφάπαξ)