Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Δημ. Καραλέκας, Καθηγητής Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Στόχος Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στις σύγχρονες αρχές, μεθόδους και πρακτικές για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων. Το μάθημα καλύπτει κύριες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης ενός προϊόντος, όπως: στρατηγική ανάπτυξης νέων προϊόντων, προγραμματισμός ανάπτυξης και οργάνωση έργων ανάπτυξης, προσδιορισμός αναγκών πελάτη, δημιουργία ιδεών για το προϊόν, επιλογή βέλτιστης ιδέας προς ανάπτυξη, αρχές σύνθεσης λειτουργικών ενοτήτων προϊόντος, εργαλεία ποιοτικού ελέγχου στην ανάπτυξη προϊόντος (π.χ. QFD, πίνακες σύγκρισης και αξιολόγησης προδιαγραφών, ανάλυση λειτουργιών), δοκιμή ιδέας προς ανάπτυξη, και σχεδιάζοντας για το περιβάλλον [π.χ. Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) και Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)]. Οι περισσότερες αρχές που αναπτύσσονται αφορούν κυρίως φυσικά προϊόντα, αλλά μπορούν να εφαρμοστούν και για την ανάπτυξη υπηρεσιών ή προϊόντων λογισμικού.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

 • Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Ορισμοί και Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων (Introduction to Product Development Process)
 • Βασικές Έννοιες Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Innovation and Product Development)
 • Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ανάπτυξης Προϊόντων (Product Planning and Project Selection)
 • Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Αναγκών Χρηστών (Identifying Customer Needs)
 • Βασικές Έννοιες Προσδιορισμού Προδιαγραφών Προϊόντος (Product Specifications)
 • Βασικές Έννοιες Δημιουργίας Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
 • Εργαλεία Ποιότητας στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Quality Tools in Product’s Idea Development)
 • Βασικές Έννοιες Αξιολόγησης και Επιλογής Ιδεών για το Προϊόν (Concept Selection)
 • Βασικές Έννοιες Βιομηχανικού Σχεδιασμού και Σύνθεσης Λειτουργικών Ενοτήτων ενός Προϊόντος (Industrial Design)
 • Βασικές Έννοιες Χρήσης Πρωτοτύπων στην Ανάπτυξη Προϊόντων (Prototyping and Product Architecture)
 • Βασικές Έννοιες Δοκιμής Ιδεών Προϊόντος και Οικονομική Ανάλυση Ανάπτυξης (Concept Testing and Product Development Economics)
 • Βασικές Έννοιες Ανάπτυξης Φιλικών προς το Περιβάλλον Προϊόντων (Design for Environment: Ecodesign and LCA)
 • Σχετικές μελέτες περίπτωσης (case studies)

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Το πρόγραμμα του μαθήματος παρέχει στους σπουδαστές τα πλαίσια, εργαλεία, τεχνικές, και τις προοπτικές που θα τους βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το μάθημα παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη των σημαντικότερων θεμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων καθοδηγούμενων από την αγορά ή και την τεχνολογική εξέλιξη. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ανάπτυξης βιομηχανικών προϊόντων καθώς και καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μαθήματος οι σπουδαστές θα μάθουν:

 • Πώς να διεξάγουν για ένα νέο προϊόν διαγνωστικό έλεγχο και να αναπτύξουν μια νέα στρατηγική ανάπτυξης ενός προϊόντος.
 • Πώς να αναπτύξουν μια νέα διαδικασία ανάπτυξης του προϊόντος που ενσωματώνει τις βέλτιστες πρακτικές και εργαλεία ώστε να αναπτυχθούν προϊόντα προσφέρουν αξία για τον πελάτη μέσω της διαφοροποίησης.
 • Πώς να εφαρμόσουν μία νέα διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος
 • Πώς να «ανακαλύψουν» τις ανάγκες των καταναλωτών/χρηστών και να δοκιμάσουν τις νέες ιδέες του υπό ανάπτυξη προϊόντος που εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Το μάθημα αυτό είναι κατάλληλο για όσους ήδη εμπλέκονται στην ανάπτυξη και τη διαχείριση έργων ανάπτυξης νέων προϊόντων ή ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τους λειτουργικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εμπορία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τη γενική διοίκηση, τον σχεδιασμό, τη μηχανική, τις λειτουργίες, τις πωλήσεις, την στρατηγική, και τη χρηματοδότηση, καθώς και μέλη διατμηματικών ομάδων ανάπτυξης προϊόντων.

Διάρκεια

3 μήνες (12 εβδομάδες)

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)