Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκων: Παύλος Παπαλαμπρακόπουλος, Οικονομολόγος, Ελεγκτής Λογιστής Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις / Διασπάσεις Επιχειρήσεων» είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εκπαίδευση και να προσεγγίσει θεωρητικά και πρακτικά το γνωστικό αντικείμενο των μεταβιβάσεων μετοχών, των συγχωνεύσεων, εξαγορών και άλλων μορφών εταιρικών μετατροπών. Μεταξύ άλλων οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις τακτικές εξαγοράς καθώς και τις μεθόδους αποτίμησης των εμπλεκομένων εταιρειών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :

 • Φοιτητές, πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
 • Οικονομολόγους, λογιστές, υπαλλήλους οργανισμών ,τραπεζών ,ελεγτικών εταιριών  και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.
 • Άνεργους που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν  να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε μία απαιτητική αγορά εργασίας

Η ΎΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :

 • Υπεραξία λόγω πώλησης μετοχών και επιχειρήσεων
  • Η λογιστική της υπεραξίας της επιχειρήσεως
  • Φορολογία υπεραξίας λόγω πωλήσεως επιχειρήσεων
  • Φορολογία μεταβίβασης μετοχών
  • Ασκήσεις μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων
 • Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
  • Συγχώνευση με εξαγορά
  • Συγχώνευση με απορρόφηση
  • Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας
  • Φορολογικά κίνητρα (Ν.Δ.1297/1972, Ν.2166/1993)
  • Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Διάθεση Κερδών και υποβολή δήλωση απορροφούμενης
  • Ζημίες και μετασχηματισμοί
 • Λογιστική και φορολογική διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση βάσει του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993
 • Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας
 • Ασκήσεις μετασχηματισμών (προς λύση)
 • Σχέση ανταλλαγής μετοχών
 • Το Διεθνές  Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  (Δ.Π.Χ.Π. 3): Ενοποιήσεις  Επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση του εξ’αποστάσεως μαθήματος «Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις / Διασπάσεις Επιχειρήσεων» οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει ολοκληρωμένες γνώσεις, άριστη πληροφόρηση και ικανότητα αντίληψης όλων των επιμέρους χαρακτηριστικών που διέπουν τις επιχειρηματικές συγκεντρώσεις (εξαγορές , συγχωνεύσεις ή διασπάσεις εταιρειών).

Μέσα από την πλούσια παράθεση παραδειγμάτων, ασκήσεων και μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό,αναμένεται η προσέγγιση με εύκολο και κατανοητό τρόπο των θεμάτων που αναλύονται.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)