Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 20/03/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 15/03/2017

 

Περίγραμμα ύλης μαθήματος

1. Υπεραξία λόγω πώλησης μετοχών και επιχειρήσεων

1.1.Η λογιστική της υπεραξίας της επιχειρήσεως

1.2.Φορολογία υπεραξίας λόγω πωλήσεως επιχειρήσεων

1.3.Φορολογία μεταβίβασης μετοχών

1.4 .Ασκήσεις μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων

2. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων

2.1.Συγχώνευση με εξαγορά

2.2.Συγχώνευση με απορρόφηση

2.3.Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας

2.4 .Φορολογικά κίνητρα (Ν.Δ.1297/1972, Ν2166/1993)

2.5.Κίνητρα συγχώνευσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

2.6.Διάθεση Κερδών και υποβολή δήλωση απορροφούμενης

2.7.Ζημίες και μετασχηματισμοί

3. Λογιστική και φορολογική διαδικασία της συγχώνευσης με απορρόφηση βάσει του Ν.Δ.1297/1972 και του Ν.2166/1993

4. Διάσπαση ανώνυμης εταιρίας

5. Ασκήσεις μετασχηματισμών (προς λύση)

6. Σχέση ανταλλαγής μετοχών

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)