Μηχανογραφημένη Γενική Λογιστική - Θεωρία και Πράξη - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Σοφία Ελευθερίου, PhD, τ.Ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια

Στόχος Μαθήματος

Στόχος του εξ ’αποστάσεως μαθήματος είναι η  Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών (Γ’ κατηγορίας βιβλίων) για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ. Με τα Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφαρμογή από 1/1/2015).

Στο πρόγραμμα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδιότητας και επιπέδου σπουδών:
1. Απόφοιτοι Λυκείου, φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ & ΙΕΚ.
2. Εργαζόμενοι ή επαγγελματίες του χώρου που επιθυμούν επιπλέον κατάρτιση.
3. Άνεργοι που αναζητούν απασχόληση και επιθυμούν να προετοιμαστούν για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 μήνες. Παρέχονται σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις καθώς και demo προγράμματα για πρακτική εξάσκηση με την συνεργασία της Singular Logic.

Συνοπτικά το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

 • Ν. 4308/14 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοιες Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 • Διακίνηση Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με ΕΛΠ
 • Εγγραφές σύστασης Α.Ε – Ε.Π.Ε – ΙΚΕ – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Οργάνωση – Νομιμοποίηση Α.Ε. – Ε.Π.Ε.- ΙΚΕ  – Ο.Ε – Ε.Ε – ΑΤΟΜΙΚΕΣ
 • Τήρηση βιβλίων Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)

Επίσης θα διδαχθούν οι κάτωθι Εργασίες του Λογιστή

√ Στην έναρξη Νέας Διαχειριστικής Χρήσης

√ Κάθε μέρα

√ Τέλος του μήνα

√ Τέλος του έτους (κλείσιμο ισολογισμού)

√ Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Ανάλυση και εφαρμογή του  Ε.Γ.Λ.Σ. – ΕΛΠ με πραγματικά παραστατικά

Φ.Π.Α. Διπλογραφικού Συστήματος (Γ’ κατηγορίας)  (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές, Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός προσδιορισμός ΦΠΑ και Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης)

Κλείσιμο ισολογισμού

Λογιστική διαχείριση Μεταβατικών Λογαριασμών Ενεργητικού – Παθητικού

Λογιστική διαχείριση Εσόδων  Αφορολόγητων

Λογιστική διαχείριση Εσόδων φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο

Αποσβέσεις– Μητρώο Παγίων

Προβλέψεις και Αποτίμηση μενόντων

Προσδιορισμός Κόστους Πωληθέντων

Προσδιορισμός Μικτού Αποτελέσματος

Προσδιορισμός  Αποτελεσμάτων Χρήσης

Λογ/σμός Αποτελεσμάτων για Διάθεση

Διάθεση κερδών

Λογ/σμός Εκκαθάρισης Φόρων – Τελών – Ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος

Δημιουργία  Οικονομικών καταστάσεων βάσει λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε.

– Βασικές αρχές Μηχανογραφημένων Λογιστικών Συστημάτων

– Διατάξεις του Ν.4308/14 ΕΛΠ  για Μηχανογραφημένα Λογιστήρια

– Βασικές οδηγίες χρήσεως Η/Υ

– Δικαιολογητικά  – Παραστατικά εγγραφών

– Ροή εργασιών σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο

-Πρακτικές–Εφαρμογές με πραγματικά παραστατικά ροής εργασιών Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου

– Κάθε μέρα: Δικαιολογητικά – Καταχώρηση – Έλεγχος – Ημερολόγια – Ισοζύγια – Καθολικά

– Εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού – Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων Διάθεσης

– Οικονομικές Καταστάσεις

Χρήση προγραμμάτων: SINGULAR logic. 

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εξ’ αποστάσεως προγράμματος  οι απόφοιτοι   θα έχουν :

 • Θεωρητική Εκπαίδευση
 • Εκμάθηση Χρήσης Λογισμικών Προγραμμάτων Singular Logic.
 • Πρακτική Εφαρμογή σε Λογισμικά Προγράμματα που χρησιμοποιούνται από

Επιχειρήσεις (δηλαδή καταχωρήσεις και  κινήσεις λογιστικής-δημιουργία οποιοδήποτε λογαριασμό λογιστικής και πως να τον συνδέστε με τα έντυπα ΦΠΑ και τον Ισολογισμό -εκτυπώσεις και έλεγχος διαφόρων οικονομικών καταστάσεων – ισοζύγια).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (100+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)