Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σήμεραστον ανεπτυγμένο κόσμο ένα εντυπωσιακό 90% των ημερήσιων συναλλαγών εκτελείται ηλεκτρονικά. Τα ιδρύματα που γαντζώνονται στην άποψη ότι τα υποκαταστήματα παραμένουν (στη φυσική τους μορφή) στον πυρήνα των εταιρικών δραστηριοτήτων, δεν θα προσαρμοστούν εύκολα στον πελάτη του αύριο που σπάνια επισκέπτεται ένα κατάστημα ή στον πελάτη που δεν βλέπει κάποια ανάγκη για συναλλαγές στο ταμείο με μετρητά ή επιταγές. Εκείνοι που ακόμα κατατάσσουν το διαδίκτυο, τα ΑΤΜ και τις εφαρμογές των “έξυπνων” τηλεφώνων στα “εναλλακτικά” δίκτυα θα προσπαθούν χωρίς επιτυχία να προλάβουν τις εξελίξεις κατά την επόμενη δεκαετία, ενώ τρίτοι θα καταλαμβάνουν με αυξανόμενο ρυθμό ευκαιρίες παροχής υπηρεσιών που αποφέρουν κέρδη.

Ελεύθερη απόδοση από το βιβλίο “Bank 2.0” του Brett King

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Δεν πρόκειται για ένα τυπικό μάθημα μάρκετινγκ και δεν θα αναλωθεί αναμασώντας έννοιες που μπορεί πολλοί να έχουν ακούσει σε προπτυχιακά μαθήματα Μάρκετινγκ. Η τραπεζική αγορά αλλάζει συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες περνάνε από το στάδιο του απλού εργαλείου για να καταλήξουν στο να γίνουν μόδα. Ο μέσος άνθρωπος, υιοθετεί καθημερινά καινούργιες τάσεις. Στη σκληρή Ελληνική τραπεζική πραγματικότητα χώρος για πραγματική ανάπτυξη υπάρχει μόνο για εκείνους που βλέπουν στο μέλλον. Ο πελάτης πλέον δεν χρειάζεται (ή δεν θέλει) να πάει στο κατάστημα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα είναι εκείνες που πρέπει να φτάσουν στον πελάτη. Γίνεται αυτό χωρίς να χαθεί η προσωπική επαφή;

Σε αυτό το πνεύμα και με βλέμμα στις εξελίξεις (Ελλάδα, εξωτερικό, νέες τεχνολογίες), θα προσπαθήσουμε να εφοδιαστούμε με χρήσιμη γνώση, για τον τραπεζικό λειτουργό και την τράπεζα, για τον υπάλληλο εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και για την εταιρία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Αρχικά θα ασχοληθούμε με τις βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια θα εστιάσουμε σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα. Θα αναλύσουμε τις τάσεις στη συμπεριφορά των πελατών και το πως μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν για ενίσχυση της διακράτησης του πελάτη και της διεύρυνσης της πελατειακής βάσης με στόχο την αύξηση της αξίας της εταιρίας μας.

Η δομή του μαθήματος είναι η ακόλουθη:

 • Η υιοθέτηση του διαδικτύου και οι αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών.
 • Πώς μετριέται/αποτιμάται η εμπειρία που είχαν οι πελάτες;
 • Ξαναχτίζοντας το κατάστημα.
 • Κέντρα επικοινωνίας και IVRs (Interactive Voice Response)
 • Διαδίκτυο
  • Το σωστό μίγμα
  • Χρηστικότητα
  • Cross selling
 • Smartphones (αποτυχίες + επιτυχίες + διδαχές + ευκαιρίες)
 • Self service banking – ATM
 • Η πορεία της τράπεζας μέσα από ταχύρρυθμες αλλαγές.
 • Τεχνολογική έκρηξη και η τραπεζική τη 2η δεκαετία του 2000
 • Ο θάνατος της διαφήμισης; Προβλεπτικές και Προ-γνωσιακές πωλήσεις και Μάρκετινγκ.
 • Η ανταγωνιστική τράπεζα του μέλλοντος (του σήμερα;)

Θα δίνονται σημειώσεις με τη μορφή διαφανειών, και πιο αναλυτική περιγραφή όπου χρειάζεται…

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 3 μήνες

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σήμερα διακρίνονται δύο παράγοντες που επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο προώθησης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Ο πρώτος είναι η διάδοση και υιοθέτηση από τους πελάτες συσκευών που εξυπηρετούν την εξ αποστάσεως σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Ο  δεύτερος είναι  η κρίση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Και οι δύο αυτοί παράγοντες καθιστούν:

(α) ιδιαίτερα προβληματικές τις καθιερωμένες προσεγγίσεις του Μάρκετινγκ,  και

(β)    αναγκαία    τη    διαρκή    ενημέρωση    και    κατάρτιση    των    στελεχών    των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την εφαρμογή μοντέρνων μεθόδων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)