Ναυλώσεις Πλοίων - Chartering


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 (εφάπαξ)