Πιστοποίηση Μεθοδολογίας Six Sigma – Yellow Belt (Επίπεδο 1)

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΤΣΟΛΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Lean Six Sigma Master Black Belt, Συνεργάτης TUV ACADEMY

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες τα εργαλεία και οι τεχνικές της μεθοδολογίας του Έξι Σίγμα στα πλαίσια της Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma) μέσα από ένα μείγμα παρουσιάσεων, πρακτικών ασκήσεων και cases studies.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για το Lean Six Sigma, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε ομάδες έργου και να ελέγχουν αποτελεσματικά τις εσωτερικές διαδικασίες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Το Lean Six sigma είναι ένα σύστημα φιλοσοφίας επιχειρηματικής αριστείας και εταιρικής διοίκησης, μια στρατηγική που εστιάζει στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και της ικανοποίησης των πελατών καθώς και την μείωση των ατελειών και του κόστους.

Χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων που βοηθούν στην συλλογή και τη ανάλυση δεδομένων από το χώρο της στατιστικής, της Λιτής παραγωγής και της Ολικής Ποιότητας.

Η μεθοδολογία Lean Six Sigma έχει τεράστιο αντίκτυπο σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου σε όλο το κόσμο.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα* περιλαμβάνει :

  • Αρχεία Παρουσίασης
  • Υλικό Σημειώσεων
  • Ασκήσεις

*Αγγλική γλώσσα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 1 μήνας – 4 εβδομάδες

Μετά την   ολοκλήρωση    του    σεμιναρίου    χορηγείται    Πιστοποιητικό  Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από την TUV ACADEMY. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα μετά την λήξη του μαθήματος να δώσουν εξετάσεις (2 ώρες στα αγγλικά) μέσω του διεθνoύς φορέα πιστοποίησης IASSC για την απόκτηση του Lean Six sigma Yellow Belt certification σε εξεταστικό κέντρο ή online ( Kόστος Εξέτασης $195 USD)

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
1 μήνες 270 220 240
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 270 (170+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 220 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 240 (εφάπαξ)