Προετοιμασία για τις Εξετάσεις DELF της Γαλλικής Γλώσσας Β1-Β2 - Νέο

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Διδάσκουσα: Κωνσταντίνα Ντουντούμη, Καθηγήτρια Ισπανικής και Γαλλικής Γλώσσας

Στόχος Μαθήματος

Τα Διπλώματα Γαλλικής DELF Β1, Β2 είναι οι αναγνωρισμένοι επίσημοι τίτλοι που χορηγεί το Γαλλικό Ινστιτούτο εξ ονόματος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. Τα διπλώματα με διεθνή αναγνώριση και αόριστη διάρκεια, δίνει ένα πλεονέκτημα χρήσιμο σε ακαδημαϊκό, επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο. Πολλά πανεπιστήμια απαιτούν το δίπλωμα Β2 για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να δώσουν εξετάσεις για τα διπλώματα Β1 και Β2 αντίστοιχα.

Στην πλατφόρμα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό, αναλυτικό πρόγραμμα μελέτης και υποστηρικτικό υλικό ανά εβδομάδα, καθώς και προτεινόμενες επιπλέον ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν.

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης – Διάρκεια Μαθήματος

2 μήνες

Σκοπιμότητα Διεξαγωγής του Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των υποψηφίων με τις τεχνικές που απαιτούνται προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις DELF του Γαλλικού Ινστιτούτου για το επίπεδο Β1 ή Β2 αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα αναλυθούν τεχνικές αντιμετώπισης όλων των εξεταζόμενων επιπέδων, Κατανόηση γραπτού και ακουστικού λόγου καθώς και Παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος

Παρακολούθηση μαθημάτων γαλλικής γλώσσας δύο ετών, τουλάχιστον.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα

Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 180 120 150
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 180 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 120 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 150 (εφάπαξ)