15. Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης

Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης (για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

Σεμινάριο Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με Έκπτωση1 Ποσό με Έκπτωση2  
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 μήνες 150 100 150
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 150 (80+70)
Ποσό με Έκπτωση1 100 (50+50)
Ποσό με Έκπτωση2 150 (80+70)
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων 4 μήνες 470 330 400
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 470 (200+150+120)
Ποσό με Έκπτωση1 330 (200+130)
Ποσό με Έκπτωση2 400 (200+200)