Νέα της ηλ.τάξης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
Φωτογραφία ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
από ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY - Τρίτη, 2 Σεπτέμβριος 2014, 2:51 μμ
 

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Έναρξη νέων Τμημάτων 20/10/2014 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων 15/10/2014

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσφέρει 75 σεμινάρια (κατηγοριοποιημένα σε 9 Θεματικές Ενότητες). Οι Θεματικές Ενότητες (και υποενότητες-μαθήματα) του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα ή και περισσότερα σεμινάρια.

Θεματική Ενότητα 1: Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις

Θεματική Ενότητα 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management (Νέο)

Θεματική Ενότητα 3: Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ

Θεματική Ενότητα 4: Συστήματα Διαχείρισης

Θεματική Ενότητα 5: Λογιστική και Ελεγκτική

Θεματική Ενότητα 6: Διοίκηση Έργων

Θεματική Ενότητα 7: Οικονομική Πολιτική και Διοίκηση Υπηρεσιών της Υγείας (Νέο)

Θεματική Ενότητα 8: Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας (Νέο)

Θεματική Ενότητα 9: Μαθήματα Ξένης Γλώσσας και Μαθήματα Πληροφορικής

Τρόπος Παρακολούθησης

Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο κατευθύνσεις σύμφωνα με το τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων:

1)    Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης

Η πρώτη κατεύθυνση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, προσφέρει ένα ευέλικτο πρόγραμμα εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης που καταργεί χωροχρονικά όρια και παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους ανεξαρτήτως περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να το παρακολουθούν από οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή έχουν ελεύθερο  χρόνο.

Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) και παρέχεται ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη.

Όλα τα μαθήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη φόρμα αίτησης συμμετοχής θα ξεκινήσουν στις 20/10/2014 μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης.  

2)    Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης

Πέραν των μαθημάτων της 1ης κατεύθυνσης – Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (e-learning) – που διεξάγονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης (2η Κατεύθυνση). Οι διαλέξεις διεξάγονται σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή σε άλλες κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τις διαλέξεις και παράλληλα έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις on line με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων με όλους τους τρόπους μιας κλασικής αίθουσας

Η δεύτερη κατεύθυνση του Προγράμματος προσφέρει σύγχρονα Σεμινάρια Κατάρτισης σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας έμπειρους εισηγητές και προσφέροντας εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας στους συμμετέχοντες. Τα μαθήματα της δεύτερης κατεύθυνσης επιδοτούνται για εργαζομένους μέσω ΛΑΕΚ 0,45% (πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού τους).

Στην περίοδο Οκτωβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί το 6μηνο σεμινάριο 5.1 Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές)-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης.  Από τον διδάσκοντα του μαθήματος κο Αληφαντή θα διεξάγονται εβδομαδιαίες διαλέξεις σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν, αλλά και να συμμετέχουν σε αυτές ενεργά, εκπαιδευόμενοι απομακρυσμένων περιοχών. Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν επίσης πρόσβαση και σε πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να λαμβάνουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, πρακτικές ασκήσεις και παραδείγματα, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις κτλ). Πέραν του εκπαιδευτικού υλικού που θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα σε ηλεκτρονική μορφή θα δοθούν και 2 βιβλία του διδάσκοντα.

Νέες και Καινοτόμες Θεματικές Ενότητες 

Το πρόγραμμα εισάγει νέες και καινοτόμες θεματικές ενότητες προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια πληθώρα επιλογών για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά, προέκυψε η συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και καταρτίστηκε ένα σύγχρονο, δημιουργικό και πολύ αποτελεσματικό Πρόγραμμα Σπουδών σε μια νέα θεματική ενότητα, «Θεματική Ενότητα 7: Οικονομική Πολιτική & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας». Το Πρόγραμμα για τους συμμετέχοντες της συγκεκριμένης ενότητας θα χορηγεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Παράλληλα προστέθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών άλλες δύο εξίσου ενδιαφέρουσες νέες θεματικές ενότητες: «Θεματική Ενότητα 2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management» και «Θεματική Ενότητα 8: Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας».

 

Παραθέτουμε τα νέα μαθήματαπου προστέθηκαν στο Πρόγραμμα Σπουδών και τα οποία θα διεξαχθούν στην περίοδο Οκτωβρίου 2014 (μαζί με τα ήδη προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος) μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης με έναρξη 20/10/14:


2.1 Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)

2 μήνες

2.2 Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)

3 μήνες

7.1 Οικονομικά της Υγείας

6 μήνες

7.6 Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας

6 μήνες

7.8 Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας

6 μήνες

7.11 Διαχείριση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας

4 μήνες

8.2 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο Ενεργειακής Πολιτικής – Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία

3 μήνες

8.3 Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία

3 μήνες

8.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων

3 μήνες

8.5 Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Energy Management. ISO 14001 και ISO 50001

3 μήνες

8.6 Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ

3 μήνες

9.A4 Secretarial English

2 μήνες

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα 2104142186 και 6949476064 ή στο email learnxrh@unipi.gr