Νέα της ηλ.τάξης

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Παν.Πειραιώς- Νέα Σεμινάρια E-learning Τμήματος Χρηματοοικονομικής

 
Φωτογραφία ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Παν.Πειραιώς- Νέα Σεμινάρια E-learning Τμήματος Χρηματοοικονομικής
από ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY - Δευτέρα, 12 Ιανουάριος 2015, 3:36 μμ
 
header_papei_1914.jpg
http://elearning.xrh.unipi.gr

Η μεγάλη ταχύτητα εξέλιξης και εξειδίκευσης της γνώσης σήμερα επιβάλει τη Δια Βίου Μάθηση. 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι σχεδιασμένο να καλύψει πλήρως τις σημερινές αυξημένες πρακτικές απαιτήσεις του εργαζόμενου, του φοιτητή και των επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα προσφερει 75 σεμινάρια που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων εκπαιδευτικών αντικείμενων.

Έναρξη νέων τμημάτων στις 09/03/2015 

Για περισσότερες πληροφορίες πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα
elearning.xrh.unipi.gr

7ος χρόνος λειτουργίας 
22ος Κύκλος Σπουδών 
Πάνω από 5.000 εκπαιδευόμενοι


Η παρακολούθηση των εκπαιδευτικών ενοτήτων του Προγράμματος γίνεται με δύο τρόπους:

1) Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, e-learning με χρήση πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

2) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Κατάρτισης, διαλέξεις με χρήση τεχνολογίας σύγχρονης εκπαίδευσης


Δείτε αναλυτικά τα Περιεχόμενα των 75 Σεμιναρίων του προγράμματος που εντάσσονται στις κάτωθι Θεματικές Ενότητες:

Αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες, 
επενδύουμε στη γνώση,
με επίκεντρο εσάς! 

Το κορυφαίο Πανεπιστημιακό 
Τμήμα της χώρας παρέχει  το καλύτερο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, με πιστοποιημένη γνώση και εξασφαλισμένη επιτυχία.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος 

Αίτηση Συμμετοχής 

Οδηγός Σπουδών
(e-book)

men_papei_1914.jpg

Χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

1: Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις
2: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics Management
3: Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ
4: Συστήματα Διαχείρισης(Συνεργασία με την TUV ACADEMY)
5: Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική
6: Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)
7: Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας(Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας)
8: Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις στον Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και Εξοικονόμησης της Ενέργειας
9: Σεμινάρια Αγγλικών, Ισπανικών, Ρώσικων και ΠληροφορικήςΤο Πρόγραμμα έχει Πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει.TUV
Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ. 210 414 2186, 6949476064 - φαξ : 210 414 2006, e-mail : learnxrh@unipi.gr
Καραολή και Δημητρίου 80 - Πειραιάς, 18534, 3ος όροφος, Γραφείο 304
Αυτό το μήνυμα πληρεί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής: "Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής" (Directiva2002/31/CE του Ευρ.Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρ.Κοινοβουλίου). Εάν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διαγραφεί το email σας από αυτή τη λίστα παραληπτών παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν email αναγράφοντας στο θέμα Διαγραφή από τη λίσταopen.aspx?ffcb10-fe5e17747165027f7d11-fdb81570726c0d78701c717062-fe63157074620c7a7014-fe5f157775650179731c-fe2117767665037e731d78-ff5e16767c&d=10041 open.aspx?ffcb10-fe5e17747165027f7d11-fdb81570726c0d78701c717062-fe63157074620c7a7014-fe5f157775650179731c-fe2117767665037e731d78-ff5e16767c&d=10041