Νέα της ηλ.τάξης

Έναρξη Νέων Τμημάτων E-learning 24/10/2016

 
Φωτογραφία ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY
Έναρξη Νέων Τμημάτων E-learning 24/10/2016
από ΑΝΝΑ KAPAMOΛEΓKOY - Τρίτη, 13 Σεπτέμβριος 2016, 1:55 μμ
 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής
 
15 Θεματικές Ενότητες - 115 Σεμινάρια
9ος Χρόνος Λειτουργίας – 27ος Κύκλος Σπουδών
7.000 εκπαιδευόμενοι / 200 εταιρίες
 
Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics Management Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ
Συστήματα Διαχείρισης - Συνεργασία με την TUV ACADEMY Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management)
Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας - Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας Σεμινάρια Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής
Διεθνής Ναυτιλία και Χρηματοοικονομική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Βελτίωση Δεξιοτήτων Διαχείριση Πωλήσεων / Πελατών
Διοίκηση Επιχειρήσεων/Οργανισμών Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP
 
Επικοινωνήστε μαζί μας 

Καραολή και Δημητρίου 80 - Πειραιάς, 18534, 3ος όροφος, Γραφείο 304 

Τηλ.: 210 414 21866949476064 
Φαξ: 210 414 2006
e-mail: learnxrh@unipi.gr 
 

Αυτό το μήνυμα πληρoί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί μηνυμάτων προβολής: "Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής" (Directiva2002/31/CE του Ευρ.Κοινοβουλίου Relative as A5-270/2001 του Ευρ.Κοινοβουλίου). Εάν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να διαγραφεί το email σας από αυτή τη λίστα παραληπτών παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο παρόν email αναγράφοντας στο θέμα Διαγραφή από τη λίστα