Αξιολόγηση Προγράμματος

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.

Όνομα (*):
Επώνυμο (*):
E-mail (*):

Επιλογή Μαθήματος (*)

Σε περίπτωση που παρακολουθήσατε πάνω από ένα μαθήματα παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Έναρξη Μαθημάτων (*)

1. Το πρόγραμμα οργανώθηκε με ικανοποιητικό τρόπο (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

2. Γνώριζα ακριβώς για τις απαιτήσεις του προγράμματος (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

3. Το πρόγραμμα βοήθησε την καριέρα μου (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

4. Το πρόγραμμα ήταν ενήμερο με τις τρέχουσες εξελίξεις (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

5. Το πρόγραμμα κάλυψε όσον το δυνατόν το μεγαλύτερο κομμάτι της ύλης (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

6. Η καλυφθείσα ύλη αντιπροσωπεύει αυτά που περίμενα να μάθω (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

7. Το πρόγραμμα παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις και όχι γενικές γνώσεις (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

8. Ο διδάσκων ήταν κατάλληλος για το αντικείμενο (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

9. Ο διδάσκων ήταν πάντα διαθέσιμος να με βοηθήσει με τις ερωτήσεις μου και τις δυσκολίες που αντιμετώπισα (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

10. Ο διδάσκων μου παρείχε όλο το υλικό που χρειάσθηκα για την ολοκλήρωση του προγράμματος (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

11. Ο διδάσκων ήταν απολύτως κατανοητός στην επικοινωνία μας (*)

5 (πολύ καλό) 4 3 2 1 (πολύ κακό)

12. Ποια ήταν τα καλύτερα σημεία του προγράμματος; (*)

13. Ποια ήταν τα χειρότερα σημεία του προγράμματος; (*)

14. Τι θα επιθυμούσατε για τυχόν βελτίωση του προγράμματος; (*)

15. Ποια ήταν τα δυνατότερα σημεία του διδάσκοντα; (*)

16. Ποια ήταν τα ασθενέστερα σημεία του διδάσκοντα; (*)

17. Πώς κρίνετε τη γραμματεία του προγράμματος; (*)