Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών (Warehouse Management)

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

Ιωάννης Γ. Κονταράτος, Διδάσκων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με τη λειτουργία και διοίκηση των σύγχρονων αποθηκών.

Ο στόχος της αποθήκης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών. Η λειτουργία μιας αποθήκης περιλαμβάνει πολλές και διάφορες λειτουργικές δραστηριότητες και η αποτελεσματική της λειτουργία, εξαρτάται από το πόσο καλά και αποτελεσματικα, οι δραστηριότητες αυτές διενεργούνται.

Η σωστή χρήση του χώρου, του εργατικού δυναμικού και του εξοπλισμού, οδηγούν στην  αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Σε κάθε μία από τις ενότητες του μαθήματος, παρουσιάζονται βήμα-προς-βήμα τα ισχύοντα παγκοσμίως στη δομή των αποθηκών.

Ο στόχος του μαθήματος είναι, οι συμμετέχοντες, να ενημερωθούν σε θέματα όπως:

 • Η εκμάθηση των βασικών εννοιών και τεχνικών σύγχρονης αποθήκης.
 • Η κατανόηση των λειτουργιών των αποθηκών.
 • Οι βασικές διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών.
 • Η διαχείριση και διοίκηση των αποθηκών.
 • Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  –  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ
 • Εισαγωγή – Ο στόχος της αποθήκης.
 • Επιλογή  αποθηκευτικού  συστήματος (δεσμευμένο/άναρχο) – Επιλογή  αποθηκευτικής  μονάδας (παλέτα) – Υπολογισμός  χωρητικότητας  αποθήκης.
 • Επιλογή Αποθηκευτικου συστήματος – Υπολογισμός  ύψους  αποθήκης – Υπολογισμός  αποθηκευτικού  module – Υπολογισμός  περιγράμματος  κτιρίου.
 • Σχεδιασμός  ροής  των  υλικών – Πλέγμα  διαδρόμων    – Επεκτασιμότητα.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός.
 • Location System.
 • Διαχείριση Αποθήκης Αποθήκη Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα.
 • Αξιοποίηση και Προσβασιμότητα της Αποθήκης.
 • Λειτουργίας μιας Αποθήκης.
 • Δραστηριότητες (παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής και προετοιμασίας παραγγελιών, φόρτωσης).
 • Δραστηριότητες μεταποίησης.
 • Διαδικασία Απογραφών (ετήσιες και περιοδικές).
 • Διαχείριση επιστροφών (Reverse Logistics).
 • Ασφάλεια αποθηκών και εμπορευμάτων.
 • Διοίκηση Προσωπικού και διαχείρισή του.
 • Παραγωγικότητα και Δείκτες (KPI’s).
 • Μελέτες Περίπτωσης.

 

Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από τα εξής:

 • Οπτικό υλικό για κάθε παρουσίαση που περιλαμβάνει διαφάνειες (ppt)
 • Σημειώσεις
 • Άρθρα
 • Ε- book
 • Σύντομα video παρουσίασης και την εξήγηση κάποιων εννοιών

Το μάθημα περιλαμβάνει εργασία για κάθε συμμετέχοντα

Με την ολοκλήρωση των 6 πρώτων εβδομάδων θα υπάρξει τεστ, με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

Το τελικό διαγώνισμα είναι δομημένο με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θα μπορεί να εκπονηθεί μέσα από Η/Υ συνδεδεμένο με κεντρικό σύστημα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εκτείνεται σε δώδεκα (12) διδακτικές εβδομάδες και σαράντα οκτώ (48) διδακτικές ώρες. Σε κάθε εβδομάδα γίνεται παρουσίαση μίας ενότητας που περιγράφεται στο αναλυτικό αντικείμενο του μαθήματος.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ασχολείται με τον σχεδιασμό, τη μεθοδολογία, τα εργαλεία, τις τεχνικές σωστής επιλογής εξοπλισμού, προγραμματισμού, και λειτουργίας και παρακολούθησης μιας αποθήκης.

Από έρευνες που έχουν γίνει σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έχει διαπιστωθεί, ότι σε αυτές δεν λείπουν τα υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά τα μεσαία στελέχη τα οποία να είναι σωστά ενημερωμένα σε θέματα διαχείρισης αποθηκών.

Στα επόμενα στάδια ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την ανάλυση, οργάνωση, εκτίμηση, χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό, διοίκηση ποιότητας και ανάλυση κινδύνων ενός έργου.

Το παρόν μάθημα απευθύνεται όχι μόνο σε όσους εργάζονται με αποθήκες, αλλά και σε όσους εμπλέκονται στο στρατηγικό σχεδιασμό των αποθηκευτικών χώρων και στην ποιοτική και οικονομική αξιολόγηση της λειτουργία της αποθήκης μια επιχείρησης.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Καμία προηγούμενη γνώση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι χρήσιμη μια μικρή  επαγγελματική εμπειρία.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
3 μήνες 350 250 300
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 350 (200+150)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 250 (150+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 300 (200+100)