Κοινωνική ευθύνη

Κοινωνική Ευθύνη

Σήμερα περισσότερο από ποτέ καθίσταται αναγκαία η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων των εργαζομένων. Η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η συνακόλουθη γρήγορη απαξίωση των γνώσεων, η σπουδαιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου στα πλαίσια της «νέας οικονομίας», η διεθνοποίηση-παγκοσμιοποίηση και ο μεγάλος ανταγωνισμός σε όλες τις αγορές, η συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και η ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις ‘επιβάλουν’ τη Δια Βίου Μάθηση. Ειδικά στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι συντελούμενες ριζικές αλλαγές καθιστούν επιτακτικότερη την ανάγκη για διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι εργαζόμενοι να ανταπεξέρχονται στο σύγχρονο, ιδιαίτερα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του, η Διοίκηση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ξεκίνησε Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης εκπαιδεύοντας αρχικά υπαλλήλους του Δήμου Πειραιά, στον τομέα της χρήσης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ειδικότερα στην επεξεργασία κειμένου και λογιστικών φύλλων (MS Office Word και MS Office Excel) συμβάλλοντας στην προσπάθεια στήριξης της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του προς τον Πολίτη. Οι υπάλληλοι εκπαιδεύτηκαν εξ αποστάσεως, μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης του Προγράμματος E-learning και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι συμμετέχοντες έλαβαν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μώραλης, παρέδωσε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Πιστοποιητικά Παρακολούθησης του σε 16 εργαζόμενους του Δήμου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Καρβουνάς, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος κ. Νίκος Απέργης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναπλ.καθηγητής κ. Εμμανουήλ Τσιριτάκης και εργαζόμενοι του Δήμου. Δείτε σχετική ανάρτηση από το site του Δήμου για την εκδήλωση της απονομής http://goo.gl/0y70Bh

Στόχος του προγράμματος είναι να συνεχίσει την εκπαίδευση κι άλλων δημοτικών υπαλλήλων της χώρας επεκτείνοντας τη συνεργασία του με νέους δήμους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε όλους τους υπαλλήλους Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας, καθώς και στους συγγενείς τους (πρώτου βαθμού), να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε σεμινάριο τους ενδιαφέρει από το Πρόγραμμα Σπουδών του Προγράμματος εντασσόμενοι στην πολιτική εκπτώσεων – Έκπτωση Νο1. Με τον τρόπο αυτό όλο το προσωπικό (και τα παιδιά τους), έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα με μειωμένα δίδακτρα.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Διοίκησης Έργων του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πειραιώς συμμεριζόμενο τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες ακολουθεί πολιτική διδάκτρων τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν κάποια από τις διδακτικές ενότητες του Οδηγού Σπουδών. Μετά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι συμμετέχοντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έγκριση ή όχι της αίτησής τους και λαμβάνουν οδηγίες για την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα.

Υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων:

 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας
 2. Εφάπαξ
 3. Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας.

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται την διακοπή της πρόσβασης του συμμετέχοντα από το υπόλοιπο της εκπαιδευτικής ενότητας, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα.

Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την έναρξη των τμημάτων.

Το Πρόγραμμα έχει θεσπίσει την καταβολή μειωμένων διδάκτρων σε συγκεκριμένες ομάδες . Για τη χορήγηση των εκπτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών (κατά την εγγραφή του σπουδαστή στο Πρόγραμμα και όχι με την αίτηση):

Έκπτωση Νο1

 • Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα ανεργίας
 • Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
 • Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή Βεβαίωση Φοίτησης
 • Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα
 • Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με το φορέα

Έκπτωση Νο2

 • Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος
 • Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων
  Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου παρακολούθησης
 • Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου

Το σεμινάριο 14.1 αποτελεί προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου της 14ης Θεματικής Ενότητας οπότε όλοι οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια SAP δικαιούνται την έκπτωση Νο2 (εφόσον δεν δικαιούνται την έκπτωση Νο1).

Οι πληρωμές γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με αριθμό λογαριασμού 190/545430-12 και εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στα στοιχεία του εκπαιδευόμενου ή εταιρείας. Το τιμολόγιο εκδίδεται μόνο κατόπιν αποστολής της φόρμας αίτησης έκδοσης τιμολογίου (που αποστέλλεται με το ενημερωτικό αποδοχής αίτησης στους συμμετέχοντες) συμπληρωμένης.

Σε περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών εργαζομένων υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής των διδάκτρων, έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία ή τον φορέα. Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες/φορείς πρέπει να επικοινωνήσουν με το Πρόγραμμα, ώστε να υποβάλουν αίτηση προσφοράς.

Ξεκινήστε σήμερα

Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας με τη βοήθεια μας!

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Newsletter
Για να μαθαίνετε πρώτοι
τα νέα μας

Εταιριες που Μας εμπιστευθηκαν

Ευχαριστούμε

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.