Συναισθηματική Νοημοσύνη

Έναρξη Νέων Τμημάτων 29/05/2017 – Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως 26/05/2017

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ικανότητα χειρισμού, δηλαδή της ρύθμισης, των συναισθημάτων κάποιου άλλου ατόμου είναι ο πυρήνας της τέχνης των ανθρωπίνων σχέσεων. Για κάθε αρμονική σχέση στη ζωή μας η ρίζα της φροντίδας πηγάζει από τη συναισθηματική σύμπνοια, και από την ικανότητα για ενσυναίσθηση. Αυτή η ικανότητα – η ευχέρεια να αντιλαμβανόμαστε τα συναισθήματα των άλλων – βοηθά αποτελεσματικά σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση γενικότερα, ως τις κοινωνικές (κοινωνική και πολιτική δράση) και τις οικογενειακές (σχέσεις γονέων, συζύγων, τέκνων). Η κατανόηση των συναισθημάτων στα επίπεδα αυτά βοηθούν τον εργαζόμενο και το στέλεχος να πετύχει τους στόχους του μέσα από την επιτυχία των στόχων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της επιστημονικής έρευνας γύρω από το συναίσθημα, με αποκορύφωμα τις εντυπωσιακές εικόνες του εγκεφάλου σε λειτουργία. Αυτή η χαρτογράφηση συνιστά μια πρόκληση και περικλείει μια ακόμη πιο προκλητική ερώτηση: «Τι μπορούμε να αλλάξουμε ώστε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό, ούτως ώστε να πετύχουν πιο πολλά στη ζωή τους;» Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταδείξει ότι η επιτυχία στη ζωή είναι συνυφασμένη με αυτό που σήμερα ονομάζεται: Συναισθηματική Νοημοσύνη, δηλ. την ικανότητα του ανθρώπου για αυτοέλεγχο, ζήλο και επιμονή, ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ικανότητα να ανακαλύπτει κίνητρα για τον εαυτό του.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 1. Εισαγωγή στο σεμινάριο και την Συναισθηματική Νοημοσύνη,
 2. Η ανακάλυψη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 3. Ένα ατύχημα αποκαλύπτει τα μυστικά της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 4. Σε τι χρειάζονται τα συναισθήματα,
 5. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και η λειτουργία του,
 6. Η φύση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,
 7. Γνώθι σ’ αυτόν και το μοντέλο των 5 συναισθηματικών ικανοτήτων,
 8. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην πράξη,
 9. Οι ικανότητες των αστέρων, τι χρειάζεται για να μείνεις στην κορυφή,
 10. Η αυτοκυριαρχία και ο αυτοέλεγχος,
 11. Αυτό που μας παρακινεί προς την επιτυχία,
 12. Ανθρώπινες δεξιότητες (13 συνολικά) και το χάρισμα του δεξιοτέχνη,
 13. Τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των εργαζομένων,
 14. Τι θέλουν οι εργοδότες, Η τέχνη της επιρροής, Ανθρώπινες δεξιότητες,
 15. Ομάδες, Ομαδική Συνεργασία, ο ικανός ηγέτης της ομάδας,
 16. Η ομάδα μαθαίνει, τα 5 μυστικά της επιτυχίας,
 17. Η ανάπτυξη του EQ, οδηγίες για εκπαίδευση στην συναισθηματική ικανότητα,
 18. Όταν η εργασία γίνεται κόλαση και η δουλειά δουλεία,
 19. Το νέο μοντέλο μάθησης και οι καλύτερες μέθοδοι,
 20. Μάθηση με διάρκεια και οικοδόμηση δεξιοτήτων,
 21. Η διαχείριση του “INTELLECTUAL CAPITAL” της επιχείρησης,
 22. Πως μειώνεται η απόδοση του εργαζόμενου,
 23. Οι 4 βασικές διαστάσεις για την επιλογή εργαζομένων,
 24. Τελικές σκέψεις – Συμπεράσματα – Κλείσιμο του σεμιναρίου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, καθώς και στους υπεύθυνους για το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης
 • Σε όλους εκείνους, οι οποίοι επιθυμούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους και παράλληλα επιθυμούν την συνεχή βελτίωσή τους, τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΥΛΙΚΟ

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζονται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

More..
Περισσότερα


Δίδακτρα
Διάρκεια Αρχικά Δίδακτρα(€) Ποσό με
Έκπτωση1
Ποσό με
Έκπτωση2
 
2 μήνες 240 170 200
Προβολή λεπτομερειών πιθανών δόσεων Δόσεις

Λεπτομερής περιγραφή δόσεων
Αρχικό Ποσό € Ποσό με Δόσεις €
Αρχικά Δίδακτρα 240 (140+100)
Δίδακτρα με Έκπτωση 1 170 (εφάπαξ)
Δίδακτρα με Έκπτωση 2 200 (εφάπαξ)