Πληροφορίες για Παλαιότερους Απόφοιτους SAP ECC (τμήματα που ξεκίνησαν έως και Ιούνιο 2021)

Οι παλαιότεροι απόφοιτοι σεμιναρίων SAP ECC (τμήματα που ξεκίνησαν έως και Ιούνιο 2021) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 14.1 ECC επιλέγουν:

iv. Μόνο τις Βασικές Διεργασίες SAP (S/4 HANA) ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.1 SAP ECC για να παρακολουθήσουν σε ειδική τιμή μόνο το πρώτο επίπεδο στην τρέχουσα περίοδο και εάν επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση σε επόμενη περίοδο να συνεχίσουν με το επόμενο επίπεδο δηλαδή τις Προχωρημένες Διεργασίες SAP (S/4 HANA) με έκπτωση Νο1 ή Νο2.

Ειδική τιμή 375€ . Ίδια δίδακτρα σε όλες τις κατηγορίες έκπτωσης – σε αυτές τις ειδικές τιμές δεν εφαρμόζονται περαιτέρω εκπτώσεις.

v. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.1 SAP ECC για να παρακολουθήσουν τα δύο σεμινάρια σε ένα εξάμηνο σε απόλυτη συνέχεια, δηλαδή να ξεκινήσουν τις Προχωρημένες Διεργασίες αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Βασικές Διεργασίες χωρίς να υποβάλουν αίτηση σε άλλη περίοδο

Εύρος διδάκτρων 825€ έως 875€ (έκπτωση 1: 775€ / έκπτωση 2: 825€ /δεν υπάρχει ποσό χωρίς έκπτωση δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται τουλάχιστον την έκπτωση 2 ως συμμετέχοντες δύο σεμιναρίων ίδιας περιόδου)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 14.2

vi. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.2 SAP ECC

Ειδική τιμή 450€. Ίδια δίδακτρα σε όλες τις κατηγορίες έκπτωσης – σε αυτές τις ειδικές τιμές δεν εφαρμόζονται περαιτέρω εκπτώσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 14.3

vii. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.3 SAP ECC.

Ειδική τιμή 350€. Ίδια δίδακτρα σε όλες τις κατηγορίες έκπτωσης – σε αυτές τις ειδικές τιμές δεν εφαρμόζονται περαιτέρω εκπτώσεις.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.