Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ 14.2 SAP ECC

Το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP αποτελείται από τα σεμινάρια «Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)» και «Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP (S/4 HANA)».

Το σεμινάριο Βασικές Διεργασίες είναι προαπαιτούμενο για την παρακολούθηση του σεμιναρίου Προχωρημένες Διεργασίες.

Οι νέοι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της αίτησής τους έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

i. Μόνο τις Βασικές Διεργασίες SAP (S/4 HANA) για να παρακολουθήσουν στην τρέχουσα περίοδο το πρώτο επίπεδο και εάν επιθυμούν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε επόμενη περίοδο να συνεχίσουν με το επόμενο επίπεδο δηλαδή τις Προχωρημένες Διεργασίες SAP (S/4 HANA)

Εύρος διδάκτρων 500€ έως 700€ (έκπτωση 1: 500€/ έκπτωση 2: 575€/ χωρίς έκπτωση:700€)

ii. Μόνο τις Προχωρημένες Διεργασίες SAP (S/4 HANA) εφόσον έχουν ήδη παρακολουθήσει τις Βασικές Διεργασίες SAP (S/4 HANA) σε προηγούμενη περίοδο και επιθυμούν στην τρέχουσα περίοδο να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

Εύρος διδάκτρων 400€ έως 450€ (έκπτωση 1: 400€ / έκπτωση 2: 450€ /δεν υπάρχει ποσό χωρίς έκπτωση δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται τουλάχιστον την έκπτωση 2 ως συμμετέχοντες προηγούμενης περιόδου)

iii. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA) για να παρακολουθήσουν τα δύο σεμινάρια σε ένα εξάμηνο σε απόλυτη συνέχεια, δηλαδή να ξεκινήσουν τις Προχωρημένες Διεργασίες αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τμήματος Βασικές Διεργασίες χωρίς να υποβάλουν αίτηση σε άλλη περίοδο

Εύρος διδάκτρων 900€ έως 1.025€ (έκπτωση 1: 900€ / έκπτωση 2: 1.025€ /δεν υπάρχει ποσό χωρίς έκπτωση δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες δικαιούνται τουλάχιστον την έκπτωση 2 ως συμμετέχοντες δύο σεμιναρίων ίδιας περιόδου)

Πληροφορίες για Παλαιότερους Απόφοιτους SAP ECC (τμήματα που ξεκίνησαν έως και Ιούνιο 2021)

 

Για να προχωρήσετε στην παρακολούθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας, παρακαλούμε εγγραφείτε σε αυτό μέσα από την ειδική φόρμα εγγραφής και παρακολούθησης μαθημάτων.

Δείτε τα προγράμματα στα οποία ανήκει το σεμινάριο

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP (S/4 HANA)

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε ότι χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα παρακάτω: Session cookie: Απαραίτητο cookie που βοηθά στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτό το cookie. Το συγκεκριμένο cookie έχει ισχύ 365 ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.